رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در جهان‌شهر کرج

*190متر مغازه نوساز تخلیه * جهانشهر * قابل تبدیل*
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در جهان‌شهر
مغازه/ شیک/ نوساز در کسری/
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جهان‌شهر
مغازه/ شیک/ نوساز در کسری/
مغازه برخ عاملی نزدیک خ مطهری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در جهان‌شهر
مغازه‌ 1000 متر شهید بهشتی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جهان‌شهر
مغاره 40 متری با بالکن 90 متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در جهان‌شهر
مغاره 40 متری با بالکن 90 متری
۶متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جهان‌شهر
واگذاری فست فود با تمام امکانات
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جهان‌شهر
بوتیک زنانه ، بالا شهر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در جهان‌شهر
مغازه دونبش
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جهان‌شهر
واگذاری رستوران
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جهان‌شهر
واگذاری رستوران
واگذاری پوشاک زنانه ۹۲ متر
ودیعه: ۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹ تومان
پریروز در جهان‌شهر
واگذاری پوشاک زنانه ۹۲ متر
مغازه 300 متر بهشتی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جهان‌شهر
۲۴۰ مغازه با بالکن و ۳۰۰ متر پارکینگ ویا انباری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جهان‌شهر
۲۴۰ مغازه با بالکن و ۳۰۰ متر پارکینگ ویا انباری
اجاره مغازه تجاری ۵۰ متری درجهانشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جهان‌شهر
مفازه با بالکن ۲۵۰ متر و۵۰۰ متراداری و پارکینگ ۲۵۰
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جهان‌شهر
مفازه با بالکن ۲۵۰ متر و۵۰۰ متراداری و پارکینگ ۲۵۰
مغازه تجاری ۲۶متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جهان‌شهر
مغازه تجاری ۲۶متر
مغازه ۲۴ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جهان‌شهر
باشگاه 500 متر جهانشهر
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جهان‌شهر
باشگاه 500 متر جهانشهر
واگذاری کافه رستوران ۹۰۰ متری
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جهان‌شهر
واگذاری باشگاه به صورت یکجا در جهانشهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در جهان‌شهر
واگذاری باشگاه به صورت یکجا در جهانشهر
مغازه18متری دارای آب برق‌ گاز‌ تلفن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جهان‌شهر
مغازه18متری دارای آب برق‌ گاز‌ تلفن
مغازه 30 متری مولانا
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جهان‌شهر
۵۶۰ متر تجاری جهانشهر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جهان‌شهر
۵۶۰ متر تجاری جهانشهر
مغازه ۵۶۰ متری بر بلوار مولانا
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جهان‌شهر
مغازه ۵۶۰ متری بر بلوار مولانا
بعدی