رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در کلاک نو کرج

ارایشگاه مردانه با تمامی تجهیزات
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کلاک نو
اجاره ۲۰۰متر مغازه و کارگاه جاده مخصوص
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کلاک نو
اجاره ۲۰۰متر مغازه و کارگاه جاده مخصوص
مغازه ۷۰متری زیر زمین نوساخت مناسب تولیدی و کافه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کلاک نو
مغازه ۷۰متری زیر زمین نوساخت مناسب تولیدی و کافه
۳۰ متر مغازه کلاک پایین کوچه (برق)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کلاک نو
مغازه یا انباری در محیطی امن و
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کلاک نو
مغازه یا انباری در محیطی امن و
مغازه ٤٨ متر خلج آباد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کلاک نو
مغازه بحر بلوار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کلاک نو
مغازه ۱۵ متری کف و دیوار سرامیک
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کلاک نو
رهن مغازه ۶۰متری کلاک نوبحرخیابان اسکندری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در کلاک نو
رهن مغازه ۶۰متری کلاک نوبحرخیابان اسکندری
مغازه ۲بر بر خ اصلی پا خور
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در کلاک نو
مغازه ۲بر بر خ اصلی پا خور
مغازه فول بازسازی شده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کلاک نو
مغازه و سالن قابل استفاده کارگاه ،انبار ٧٠ متر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کلاک نو
بعدی