رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در کرج نو کرج

مغازه 14 متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرج نو
مغازه ۴۰ متر*بر بلوار شهید بهشتی میانجاده
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرج نو
مغازه ۴۰ متر*بر بلوار شهید بهشتی میانجاده
۵۰متر/بر اصلی حدادی/پاخور بالا
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کرج نو
۵۰متر/بر اصلی حدادی/پاخور بالا
تجاری 65متری فول دیزاین پا خور
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کرج نو
تجاری 65متری فول دیزاین پا خور
مغازه اجاره کرج نو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج نو
۵۰متر بر بلوار حدادی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج نو
مغازه 45متر با بالکن
ودیعه: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در کرج نو
مغازه 45متر با بالکن
دارای سرویس بهداشتی - آب و برق و گاز و تلفن میباشد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج نو
25 متر مغازه در بلوار حدادی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج نو
۱۴ متر مغازه با زیر پله راه جدا
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کرج نو
۱۴ متر مغازه با زیر پله راه جدا
40 متر مغازه کرج نو خیابان ناصرترابی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کرج نو
بعدی