رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در کیانمهر کرج

مغازه برای اجاره در قزلحصار
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کیانمهر
مغازه 18 متری.6متر بالکن .کولرگازی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانمهر
مغازه 18 متری.6متر بالکن .کولرگازی
مغازه۲۵مترکیانمهر
ودیعه: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در کیانمهر
مغازه۲۵مترکیانمهر
مغازه دو نبش شهرک علوی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانمهر
مغازه ۱۶متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در کیانمهر
40 متر دونبش بر اصلی کیانمهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کیانمهر
40 متر دونبش بر اصلی کیانمهر
۲ دهنه مغازه در شهرک علوی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کیانمهر
۲ دهنه مغازه در شهرک علوی
۲۰مترمربع مغازه شهرک دانشگاه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کیانمهر
۲۰مترمربع مغازه شهرک دانشگاه
مغازه تجاری 20 متر کف20 متر بالکن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کیانمهر
اجاره مغازه در پاساژ کیانمهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کیانمهر
سوپر مارکت فعال با دخل بالا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کیانمهر
سوپر مارکت فعال با دخل بالا
مغازه ۳۲ متری در علی آبادگونه
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در کیانمهر
متراژ ۱۴ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش در کیانمهر
40 متر با 15 متر بالکن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش در کیانمهر
40 متر با 15 متر بالکن
اجاره مغازه بازارچه مهرگان کیانمهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانمهر
اجاره مغازه بازارچه مهرگان کیانمهر
اجاره۳۵مترمغازه جنب هایپربهشتی بربلواراصلی کیانمهر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کیانمهر
اجاره۳۵مترمغازه جنب هایپربهشتی بربلواراصلی کیانمهر
اجاره ۱۲۰۰متر سالن تجاری بربلواراصلی کیانمهر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانمهر
اجاره ۱۲۰۰متر سالن تجاری بربلواراصلی کیانمهر
اجاره مغازه 20 متری بر بلوار کیانمهر
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کیانمهر
اجاره مغازه 20 متری بر بلوار کیانمهر
تجاری اجاره
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کیانمهر
مغازه ۲۵ متر ساماندهی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانمهر
مغازه ۲۵ متر ساماندهی
حدودا۴۰متر و ۱۵ متر بالکن با سرویس بهداشتی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانمهر
مغازه ۴۵ متر ساماندهی
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در کیانمهر
مغازه ۴۵ متر ساماندهی
۴۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در کیانمهر
مغازه دو نبش تجاری بر بلوار اصلی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کیانمهر
بعدی