رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مهرشهر - فاز ۴ کرج

۳۹متر تجاری اجاره فاز ۴مهرشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۴۱ متری بر رزهبان فاز۴ مهرشهر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۴۱ متری بر رزهبان فاز۴ مهرشهر
مغازه ۱۱۲متری بر بلوار گلها فاز۴ مهرشهر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۱۱۲متری بر بلوار گلها فاز۴ مهرشهر
اجاره مغازه 35متری فاز4مهرشهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرشهر - فاز ۴
مغازه تجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرشهر - فاز ۴
مغازه 33متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۴
اجاره مغازه تجاری ۳۰ متری فاز۴ مهرشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مهرشهر - فاز ۴
اجاره مغازه ۲۲ متری فاز۴ مهرشهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۲۵۰ متر فاز ۴ مهرشهر
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۲۵۰ متر فاز ۴ مهرشهر
مغازه ۳۳ متر فاز چهار مهر شهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۳۳ متر فاز چهار مهر شهر
مغازه ۸۰متری ۲دهنه فاز۴مهرشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۱۶۰متری بالکن دار بر بلوار گلها فاز۴ مهرشهر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۱۶۰متری بالکن دار بر بلوار گلها فاز۴ مهرشهر
مغازه مجموعا۱۸۰متربالکن داربربلواراصلی فاز۴
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرشهر - فاز ۴
مغازه مجموعا۱۸۰متربالکن داربربلواراصلی فاز۴
مغازه ۴۰متر همکف ۱۵متربالکن فاز۴مهرشهراجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرشهر - فاز ۴
۴۶ متر تجاری / فاز ۴ مهرشهر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۴
مغازه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
۳۷ متر تجاری بلوارگلها فاز۴ مهرشهر
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
۳۷ متر تجاری بلوارگلها فاز۴ مهرشهر
اجاره مغازه 75متر فاز4مهرشهر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
اجاره مغازه ۲۰ متری فاز۴ مهرشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مهرشهر - فاز ۴
مغازه ۲۰متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
۳۰متر تجاری بلوار رزهبان جنوبی اژانس هجرت
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
واگذاری پوشاک کودک
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
رهن کامل تجاری فاز۴مهرشهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
رهن اجاره تجاری فاز۴مهرشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
رهن اجاره تجاری فاز۴مهرشهر
بعدی