رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مهرشهر - فاز ۲ کرج

مغازه ۱۴۰ متر
ودیعه: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش در مهرشهر - فاز ۲
مغازه ۱۴۰ متر
مغازه ۱۸۰ متری فاز ۲
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
مغازه ۱۸۰ متری فاز ۲
١٨٠ متر بلوار چهار باندی ، بر بلوار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
١٨٠ متر بلوار چهار باندی ، بر بلوار
مغازه ۷۰ متری*دوم شرقی* مناسب تمام اصناف*
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
مغازه ۷۰ متری*دوم شرقی* مناسب تمام اصناف*
٧٠ متر مغازه ،بر چهار باندی، فاز ٢
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در مهرشهر - فاز ۲
٧٠ متر مغازه ،بر چهار باندی، فاز ٢
مغازه ۱۲۰متر +۷۰متر بالکن فاز ۲ بر چهارباندی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
مغازه ۱۲۰متر +۷۰متر بالکن فاز ۲ بر چهارباندی
مغازه 40متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرشهر - فاز ۲
اجاره مغازه فاز ۲
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در مهرشهر - فاز ۲
۲۰۰متر مغازه بر چهارباندی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرشهر - فاز ۲
۲۰۰متر مغازه بر چهارباندی
مغازه تجاری مناسب همه ی مشاغل
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در مهرشهر - فاز ۲
۹۰ متر مغازه بر چهارباندی مهرشهر-داروخانه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
۹۰ متر مغازه بر چهارباندی مهرشهر-داروخانه
مغازه ۲۵ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرشهر - فاز ۲
مغازه ۲۵۰متری بلوار ارم
ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
بر بلوار ۴ باندی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
بر بلوار ۴ باندی
بر بلوار چهارباندی،۲۵متر بالکن۹مترارتفاع،۵دهنه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۲
۱۱۲ متر مغازه + ۷۵ متر بالکن
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۲
۲۴۵ متر تجاری ،فاز۲،
ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۲
۲۴۵ متر تجاری ،فاز۲،
٣٠ متر مغازه بر چهارباندی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۲
مغازه بر فاز دو
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۲
مغازه بر فاز دو
مفازه ۲۶۰ متر بر چهار باندی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۲
۲۴۵ متر تجاری ،فاز۲
ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۲
۲۴۵ متر تجاری ،فاز۲
بعدی