رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مهرویلا کرج

اجاره مغازه درمهرویلا
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مهرویلا
مغازه 25 متری میدان مادر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرویلا
مغازه تجاری.۶۰۰مترمربع(کف وبالکن) ارتفاع بلندکرکره
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرویلا
کراتین .بافت سالن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در مهرویلا
یک باب مغازه به متراژ ۳۰ متر مربع
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرویلا
یک باب مغازه به متراژ ۳۰ متر مربع
25مترمغازه مهر ویلا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مهرویلا
۹۰ متر زیر زمین بر بلوار سرداران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مهرویلا
۹۰ متر زیر زمین بر بلوار سرداران
مغازه ۳۵ متری مهرویلا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرویلا
مغازه ، ۳۵ متر کف و ۱۸ متر بالکن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرویلا
مغازه ، ۳۵ متر کف و ۱۸ متر بالکن
مغازه ۱۵ متر مرکز خرید آراد درختی سه راه تهران
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرویلا
مغازه ۱۵ متر مرکز خرید آراد درختی سه راه تهران
اجاره مغازه جهت موبایل فروشی خیابان درختی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرویلا
مغازه بر اصلی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرویلا
مغازه بر اصلی
مغازه ۱۰۰ بهر خیابون درختی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرویلا
رهن و اجاره مغازه حدود ۴۰ متر مربع
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مهرویلا
دو دهنه ۳۰ متری در سه راه تهران برای اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مهرویلا
دو دهنه ۳۰ متری در سه راه تهران برای اجاره
یک باب مغازه ۵۴ متری نوساز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مهرویلا
ملک تجاری خیابان درختی ما بین امیران و حدادی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مهرویلا
ملک تجاری   خیابان درختی ما بین امیران و حدادی
اجاره مغازه ۱۹ متری دکور آرایشگاه روبروی مهرویلا
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در مهرویلا
اجاره مغازه ۱۹ متری دکور آرایشگاه روبروی مهرویلا
اجاره مغازه ۳۲ مترمیدان انوشیروان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرویلا
مغازه ۳۲ متر مهرویلا
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرویلا
مغازه شیک بر خیابان اصلی درختی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرویلا
مغازه ۱۵متری **۹متر بالکن **مهرویلا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرویلا
۴۵ متر مغازه در مهرویلا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرویلا
مغازه ۴۲ متر بر اصلی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهرویلا
مغازه ۴۲ متر بر اصلی
بعدی