رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهریار کرج

مغازه اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در شهریار
سوپرماکت فعال۲۴متر.
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در شهریار
مغازه 20متری دارای همه امکانات
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهریار
واگذاری سوپر مارکت
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهریار
۱۰۰متر مغازه صباشهر اجاره کبودین
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهریار
۱۰۰متر مغازه صباشهر اجاره کبودین
سوپر مارکت با وسایل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در شهریار
سوپر مارکت با وسایل
زیرزمین تجاری۱۲۰ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهریار
،۴۲ متر کف مغازه و۲۱ متر بالکن .
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهریار
،۴۲ متر کف مغازه و۲۱ متر بالکن .
۷۲متر مغازه تجاری دارای اب برق سه فاز گاز بهرجاده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهریار
۷۲متر مغازه تجاری دارای اب برق سه فاز گاز بهرجاده
واگذاری مغازه 40 متری با بالکن همراه وسایل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
واگذاری مغازه 40 متری با بالکن همراه وسایل
واگذاری۳۰مترمغازه ی عطاری باوسایل کامل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
واگذاری۳۰مترمغازه ی عطاری باوسایل کامل
مغازه با متراژ ۲۸۰ متر در ۲ طبقه ۱۴۰ + ۱۴۰
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
مغازه با متراژ ۲۸۰ متر در ۲ طبقه ۱۴۰ + ۱۴۰
مغازه ۳۰متری بر جاده آدران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
رهن اجاره مغازه ۴۶متری درکوچه زمانپورکوچه کیهان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
رهن اجاره مغازه ۴۶متری درکوچه زمانپورکوچه کیهان
۲۴ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهریار
۲۴ متر
مغازه 13 متر فعالاده تمیز باشدودارای سرویس بهداشتی
ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
مغازه ۳۰ متری بحر جاده ملارد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در شهریار
مغازه 25 متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
اجاره کارگاه نجاری با وسایل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
اجاره مغازه ابتدای شهرک آ اس پ
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهریار
اجاره مغازه ابتدای شهرک آ اس پ
مغازه ۱۲۴ متر ۳ دهنه کرکره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
مغازه ۱۲۴ متر ۳ دهنه کرکره
دکه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
دکه
مغازه ۳۶۰مترتجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
مغازه ۳۶۰مترتجاری
مغازه ۱۲ متر با امکانات کامل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
مغازه ۱۲ متر با امکانات کامل
بعدی