در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در کرمان

در حال دریافت ...
زمین ۲۸ قصب شهرک اساتید باهنر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
فروش امتیاز زمین های واگذاری هوانیروز
توافقی
یک ربع پیش
زمین فروشی در شرف اباد شهرک شهید نمازیان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
فروش زمین دونبش خواجو
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
شهرک خواجو ماهان ۱۲قصب
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۶۰قصب زمین کشاورزی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زمین تجاری حسن اباد شهرک افق
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زمین تجاری مسکونی بلوار فرزانگان،
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
باغ فروشی
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
باغ فروشی
سرآسیاب لب ۴باغ جنوبی۲نبش
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بعداز تالار پارسیان فاصله از بلوار امام حسن ۶۰متر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش و معاوضه خانه قدیمی خیابان طالقانی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش و معاوضه خانه قدیمی خیابان طالقانی
خانه کلنگی گودبرداری شده باامتیازاب برق
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش امتیاز زمین واگذاری هوانیروز
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قائم آباد خیابان پردیس
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خانه کلنگی ۹.۵ قصب سراه احمدی
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زمین تجاری مسکونی ۳۹۰ متری
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش یک قطعه زمین
توافقی
۳ ساعت پیش
ده تا درخت چهل ساله چهارصدمتر زمین بیدخون بردسیر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ده تا درخت چهل ساله چهارصدمتر زمین بیدخون بردسیر
.دو واحد خانه شنارژی شهرک سیدی 8 قصب
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۸قصب زمین تفکیک شهرداری شفته شده پروانه ساختمانی
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش زمین باغ
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروشی زمین
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین بولوار جمهوری خیابان بیهقی
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بعدی