خرید انواع گل و گیاه طبیعی در کرمان

گل موزی

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
گل موزی

گل طبیعی شهرستان راور

در حد نو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
گل طبیعی شهرستان راور

گل موسی درگهواره

نو
۱۱۱,۱۱۱ تومان
۹ ساعت پیش
گل موسی درگهواره

گلدان ها با خاک و گل داده میشود

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گلدان ها با خاک و گل داده میشود

تعدادی کود برای گیاهان آپارتمانی

نو
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تعدادی کود برای گیاهان آپارتمانی

سه عدد گلدان با پایه

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سه عدد گلدان با پایه

ماسه بادی

کارکرده
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۳ ساعت پیش
ماسه بادی

گل طبیعی

در حد نو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گل طبیعی

کود کبوتر

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
کود کبوتر

کود حیوانی

نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
کود حیوانی

۴عددگل برگ موزی باهم

نو
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
۴عددگل برگ موزی باهم

گل موزی با گلدون

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
گل موزی  با گلدون

گلبرگ موزی با تعداد زیادی پاجوش

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
گلبرگ موزی با تعداد زیادی پاجوش

گل برگ موز

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
گل برگ موز

زامیفولیا ( زاموفیلیا )

کارکرده
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
زامیفولیا ( زاموفیلیا )

گل برگ موزی

نو
۱۱,۱۱۱ تومان
۲۰ ساعت پیش
گل برگ موزی

کود کفتر

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
کود کفتر

گل نرگس

نو
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
گل نرگس

برگ آلوورا

نو
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
برگ آلوورا

گل بابا آدم تنه قرمز کلکسیونی

نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گل بابا آدم تنه قرمز کلکسیونی

دوعدد گل وگلدان بزرگ

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دوعدد گل وگلدان بزرگ

کاکتوس

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کاکتوس

تعدادی گل

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تعدادی گل

گل طبیعی کاملا سالم

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گل طبیعی کاملا سالم
بعدی

خرید انواع گل و گیاه طبیعی در کرمان