خرید و فروش و قیمت خودرو کاپرا دو کابین در کرمانشاه

کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۲
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۲
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا ۹۲ جفت یورو ۴ با کار
۳۰۰,۰۳۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کاپرا ۹۲ جفت یورو ۴ با کار
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل
۲۲۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
بعدی