خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار کرمانشاه

گوسفند بره زنده
۴۶,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش
گوسفند بره زنده
جوجه مرغ عشق سرلاکی
۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
جوجه مرغ عشق سرلاکی
۱۴راس گوسفند
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
۱۴راس گوسفند
کبوتر طوقی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر طوقی
قناری ماده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
قناری ماده
جوجه بوقلمون بوربون چهل روزه(قرمز)
۶۵,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
جوجه بوقلمون بوربون چهل روزه(قرمز)
تیشک
۲۳,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
تیشک
غازماده
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
غازماده
کاسکو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کاسکو
شتر مرغ گردن ابی
۳۴۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
شتر مرغ گردن ابی
همستر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
همستر
تعداد محدودی تخم مرغ لاری اصل ودانگ بالا
۱۵,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
تعداد محدودی تخم مرغ لاری اصل ودانگ بالا
سهره جوجه قفس
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
سهره  جوجه قفس
گوسفند نر (قوچ قزل افشار)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گوسفند نر (قوچ قزل افشار)
کفترپاکستاتی
توافقی
یک ربع پیش
کفترپاکستاتی
قناری یه تیغ سفید نر کشیده و سرحال
۴۷۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر پلاکی یا نامه بر
۶۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر پلاکی یا نامه بر
جوجه خروس افغان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
جوجه خروس افغان
قوچ
توافقی
یک ربع پیش
قوچ
یه قفس بروجردی سالم ..
توافقی
یک ربع پیش
یه قفس بروجردی سالم ..
مرغ کردی با جوجه
۴۶۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گوسفند زنده(گوشت دار کم دنبه*)
۴۶,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گوسفند زنده(گوشت دار کم دنبه*)
دوعدد بزغاله پرواری باب دنده کباب
توافقی
یک ربع پیش
دوعدد بزغاله پرواری باب دنده کباب
سگ شکاری
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سگ شکاری
بعدی