حیوانات مزرعه در کرمانشاه روی دیوار

۲عدد خروس و ۱۰عدد مرغ
توافقی
۱ ساعت پیش
۲عدد خروس و ۱۰عدد مرغ
۲۰ عدد گوسفند مهربانی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند ابستن
توافقی
۳ ساعت پیش
یک جفت مرغ و خروس جاپنیز اصل لهستان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک جفت مرغ و خروس جاپنیز اصل لهستان
غاز
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
غاز
6تا جوجه لاری
۷,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
6تا جوجه لاری
جوجه یک روزه
۱۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه یک روزه
جوجه لاری دورگه
۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه لاری دورگه
فروش یک عدد خروس جوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
فروش یک عدد خروس جوان
جوجه کُردی ۲ماهه
توافقی
۴ ساعت پیش
جوجه کُردی ۲ماهه
۵/۵ تن مرغ گوشتی ارگانیت
توافقی
۴ ساعت پیش
۵/۵ تن مرغ گوشتی ارگانیت
میش بره
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
گوسفند افغان ۵
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گوسفند افغان ۵
گوسفند داشتی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گوسفند داشتی
مرغ و خروس زینتی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مرغ و خروس زینتی
گاو و گوساله
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گاو و گوساله
مرغ کردی تخم گذارجوان جوان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مرغ کردی تخم گذارجوان جوان
خریدار تخم نطفه دار کردی هستم
توافقی
۵ ساعت پیش
خریدار تخم نطفه دار کردی هستم
خروس دورگه لاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
خروس دورگه لاری
گوسفند یکدست آبستن
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گوسفند یکدست آبستن
لاری.خروس
توافقی
۵ ساعت پیش
لاری.خروس
سورن شیر کن(اخته)
توافقی
۵ ساعت پیش
سورن شیر کن(اخته)
بز غاله نر
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
بز غاله نر
تعدادی گوسفند شک و و یکبار ابستن و یک عدد ورن
توافقی
۵ ساعت پیش
تعدادی گوسفند شک و و یکبار ابستن و یک عدد ورن
بعدی