رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کرمانشاه

اپارتمان، ۱۱۰متری، گلستان
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
اپارتمان، ۱۱۰متری، گلستان
۱۵۵ متر بین گلشن و مرکزی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک
آپارتمان ۷۰ متری طبقه همکف شهرک صدرا کوچه ۱۰۱
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان 136/8بلواروحدت
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان مسکن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان مسکن
رهن واجاره۱۸۰متری شیک بر اصلی صدرا فول امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
الهیه طالقانی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
80متر /2خواب /تخلیه/شهرک شهرداری/ظفر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
80متر /2خواب /تخلیه/شهرک شهرداری/ظفر
آپارتمان 65متری بلوار طاقبستان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان 65متری بلوار طاقبستان
متخصصین 90 متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان 135 متری گلستان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اپارتمان 120متری بهار فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اپارتمان ١١٠ متری خیابان بهار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آپارتمان ۷۰ متری، شهرک شهید رجایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آپارتمان۸۰متری کسری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان۸۰متری کسری
آپارتمان۸۰متری کسری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اجاره واحد آپارتمان تمیز در شهرک بهداری الهیه
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اجاره واحد آپارتمان تمیز در شهرک بهداری الهیه
اپارتمان سی‌ متری سوم شیک
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
آپارتمان69متری رهن و اجاره میدان مرکزی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
آپارتمان ۱۵۰ متر نسترن نوبهار
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان ۱۵۰ متر نسترن نوبهار
۷۰ متری ژاندارمری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
هن واجاره متراژ۱۲۵ زیبا شهر آخر ۱۸متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
هن واجاره متراژ۱۲۵ زیبا شهر آخر ۱۸متری
آپارتمان پردیس کوچه 274
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان پردیس کوچه 274
ایثار ۲ شهرک جهاد
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بعدی