خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای سانتافه ix 45 در کرمانشاه

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۷۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶
سانتافه 2017
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سانتافه 2017
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۱
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۱
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۱۰
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۱۰
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶
۶۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶
سانتاقه ۲۰۱۵
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
سانتافه ix45 مدل ۲۰۱۵ نیو فیس
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45، مدل ۲۰۱۶
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45، مدل ۲۰۱۶
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
هیوندای سانتافه ix 45، مدل ۲۰۱۵
۱۰۰ کیلومتر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45، مدل ۲۰۱۵
سانتافه ۲۰۰۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سانتافه ۲۰۰۹
بعدی