خرید و فروش و قیمت خودرو جیپ در کرمانشاه

جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
جیپ، مدل 63
۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جیپ، مدل 63
جیپ km
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جیپ km
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹دوگانه
۱۹۹,۹۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹دوگانه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
جیپ m38 ویلیز 1955
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جیپ m38 ویلیز 1955
پاترول بدون رنگ
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پاترول بدون رنگ
جیپ‌شهباز
۱۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جیپ‌شهباز
جیپ شهباز 6 سیلندر
۳۰۲,۰۱۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
جیپ شهباز 6 سیلندر
جیپ Km مدل ۱۹۸۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
جیپ Km مدل ۱۹۸۲
مدل ۱۳۵۸
۱۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مدل ۱۳۵۸
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
جیپ ویلیز کروکی مدل 1965 امریکا
۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
جیپ ویلیز کروکی مدل 1965 امریکا
جیپ صحرا موتور گالانت
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
جیپ صحرا موتور گالانت
جیپ شهباز کروک
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ شهباز کروک
جیپ KM، مدل ۱۹۹۲
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ KM، مدل ۱۹۹۲
جیپ آهو، مدل ۱۹۹۲
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
جیپ شهباز مدل۵۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ شهباز مدل۵۷
جیپ، مدل ۱۹۸۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ، مدل ۱۹۸۹
جیپ KM، مدل ۱۹۸۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
جیپ KM، مدل ۱۹۸۸
مدل۶۲
۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
مدل۶۲
جیپ شهباز مدل ۱۳۵۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
جیپ شهباز مدل ۱۳۵۸
جیپ km مدل ۱۳۶۲
۴۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
جیپ km مدل ۱۳۶۲
بعدی