خرید و فروش و قیمت خودرو کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc در کرمانشاه

کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۸
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک 2000cc، مدل ۱۳۹۶
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۱۰,۷۹۵ کیلومتر ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
سراتو مونتاژ آپشنال 2000cc اتوماتیک در حد صفر
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سراتو مونتاژ آپشنال 2000cc اتوماتیک در حد صفر
سراتو آپشنال
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سراتو آپشنال
کیا سراتوآپشنال مدل ۱۳۹۶درحدصفر
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا سراتوآپشنال مدل ۱۳۹۶درحدصفر
سراتو 2000cc
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
سراتو اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل2017 در حد صفر
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سراتو اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل2017 در حد صفر
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۳۴,۷۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
سراتو اپشنال
۲۱,۵۰۰ کیلومتر ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سراتو اپشنال
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶
بعدی