خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در کرمانشاه

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید ۹۳
۲۲,۲۵۶ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید ۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳
۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
SE، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
پراید 93
۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 93
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳دوگانه دست
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳دوگانه دست
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون رنگ
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 مدل ۱۳۹۴ دوگانه کارخانه»»
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 131 مدل ۱۳۹۴ دوگانه کارخانه»»
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۳۷۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ خشک بدون کارکرد
۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ اتاق تعویض
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ اتاق تعویض
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۹
۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
بعدی