خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در کرمانشاه

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۱۰۴,۶۰۹ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
پراید۸۳
۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید۸۹دوگانه کارخانه سالم
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری
پراید۸۹دوگانه کارخانه سالم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید دوگانه‌سوزمدل۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید دوگانه‌سوزمدل۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱,۱۱۱ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱,۳۵۵ کیلومتر جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید 131،دوگانه کارخانه،مدل 87
۳۱۶,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 131،دوگانه کارخانه،مدل 87
پراید مدل 87 بی رنگ
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید مدل 87 بی رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۴۹,۲۵۶ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید ۸۳مشکی سالم
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید ۸۳مشکی سالم
بعدی