خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در کرمانشاه

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۳۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۹ کمپرس
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۹ کمپرس
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۳۲,۶۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
فروش وانت نیسان دوگانه کارخانه مدل 97
۳۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
فروش وانت نیسان دوگانه کارخانه مدل 97
وانت نیسان Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۳۹۹
۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۰
نیسان دیزل مدل۸۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان دیزل مدل۸۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۳۹۸
۹۷۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۳۹۸
وانت نیسان
۱۹,۲۳۵ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان دیزل ۹۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان دیزل ۹۲
نیسان دیزل مدل ۹۳
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان دیزل مدل ۹۳
نیسان آپشنال زامیاد Z 24 دوگانه سوز ، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۵
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۳۹۵
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۳۹۵
نیسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
نیسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۰ یورو۵
۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۰ یورو۵
بعدی