انواع خدمات باغبانی، گل کاری، درختکاری، سم پاشی، کود دهی، تزیین باغچه در کرمانشاه

یونجه

۲ ساعت پیش
یونجه

فروش کود گوگرد و پلت مرغی

نردبان شده
فروش کود گوگرد و پلت مرغی

ردکارنت بلک‌بری انار بلوبری کیوی

نردبان شده
ردکارنت بلک‌بری انار بلوبری کیوی

سیب زمینی سانتا ریز و درشت از هم جدا شده

۴ ساعت پیش
سیب زمینی سانتا ریز و درشت از هم جدا شده

سم علف کش نخود - لنتاگران

نردبان شده
سم علف کش نخود - لنتاگران

سرکارگر کشاورزی

نردبان شده

سرکارگر امور کشاورزی هستم

نردبان شده
سرکارگر امور کشاورزی هستم

سرکارگر کشاورزی

نردبان شده
سرکارگر کشاورزی

سرکارگر کشاورزی

۶ ساعت پیش
سرکارگر کشاورزی

نشا گوجه فرنگی فلات کارون

۹ ساعت پیش
نشا گوجه فرنگی فلات کارون

سرکارکرکشاورزی،کارگرکشاورزی ،کارگر،سرکارگر

نردبان شده
سرکارکرکشاورزی،کارگرکشاورزی ،کارگر،سرکارگر

سرکارگرکشاورزی هستم

نردبان شده | فوری
سرکارگرکشاورزی هستم

سمپاشی، کود پاشی،علف کش توسط مرکز سم پاشی

نردبان شده
سمپاشی، کود پاشی،علف کش توسط مرکز سم پاشی

علف زن . اره درخت بر . پیکور الوار . بشکه . چرخ

نردبان شده
علف زن . اره درخت بر . پیکور  الوار . بشکه . چرخ

قرقره سشوار تراز لیزر سنگ فرز مینی فرز میناتور

نردبان شده
قرقره  سشوار  تراز لیزر  سنگ فرز  مینی فرز میناتور

سرکارگر کشاورزی

نردبان شده
سرکارگر کشاورزی

سرکارگر کشاورزی هستم

نردبان شده
سرکارگر کشاورزی هستم

خریدار کود سفید ، جو دیم ، گندم ،آرد روستایی

نردبان شده
خریدار کود سفید ، جو دیم ، گندم ،آرد روستایی

سیب زمینی بزری

نردبان شده
سیب زمینی بزری

سرکارگر کشاورزی

فوری
سرکارگر کشاورزی

سرکارگری کشاورزی

نردبان شده
سرکارگری کشاورزی

سرکارگر

نردبان شده
سرکارگر

هرس خرید چوب قطع و بریدن درخت سمپاشی،چمن و علف زنی

نردبان شده
هرس خرید چوب قطع و بریدن درخت سمپاشی،چمن و علف زنی

خدمات باغبانی

۱۴ ساعت پیش
بعدی