خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در کیش

۶۰ متری فاز سه نوبنیاد
توافقی
یک ربع پیش
۶۰ متری فاز سه نوبنیاد
۱۴۳متر دیددریا برج دنا
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
فروش 167متری برج روما
توافقی
یک ربع پیش
برج دنا دیددریا و جزیره
توافقی
نیم ساعت پیش
دو خواب ستاره کیش
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سرو یازده ۷۸ متر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
صدف سحر ۱ ( ۵۰متر)
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۶۸ متر نوبنیاد یک
۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۶۸ متر نوبنیاد یک
نوبنیاد۲ _ ۱ خواب
۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نوبنیاد۲ _ ۱ خواب
80متر 2 خواب مجتمع آرین1
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نوبنیاد فاز یک دوخواب دوسرویس سه طرف نورگیر
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۷۷ متر، دو خوابه، فول امکانات،مجتمع خورشید
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
فاز ۳نوبنیاد
توافقی
۴ ساعت پیش
فروش دوخوابه فاز یک نوبنیاد
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
برج دوقلو دید مستقیم دریا
۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
برج دوقلو دید مستقیم دریا
فاز Fسنبل 102متر دوخواب
توافقی
۵ ساعت پیش
٦٥ متر فاز سه نوبنیاد
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
115 متر مجتمع صدف فاز ۴
توافقی
۵ ساعت پیش
115 متر مجتمع صدف فاز ۴
شهرک صدف - ۵۹.۱ متر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش یک خوابه نوبنیاد 2
۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
صدف٨٤متر فروش
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فاز هفت صدف ٩٣متر
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش آپارتمان ۷۹ متر دید کامل دریا
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش آپارتمان 62 متری فاز A
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
بعدی