در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در کیش

فروش10000هزارمترزمین هتلی
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش ۸۰۰۰ متر زمین مسکونی سند دار {*مرکز شهر*}
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش ۸۰۰۰ متر زمین مسکونی سند دار {*مرکز شهر*}
معاوضه زمین هکتاری با ملک
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین
فروش ۴۰۰متر زمین مسکونی{*نوبنیادسه *}
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش ۴۰۰متر زمین مسکونی{*نوبنیادسه *}
زمین نوبنیاد سه٤٠٠متر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین فاز سه نوبنیاد 400متر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش900مترزمین(مرکزشهر)
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش900مترزمین(مرکزشهر)
زمین2500مترA3 مسکونی
توافقی
هفتهٔ پیش
۳۰۰۰ متر زمین مسکونی
توافقی
هفتهٔ پیش
۱۲۰۰متر زمین اداری
توافقی
هفتهٔ پیش
۷۷۵متر زمین اداری نمایشگاهی
توافقی
هفتهٔ پیش
موقعیت سرمایه گذاری زمین۲۵۰متری
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نوبنیاد زمین مسکونی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۲۵۳ متر زمین شمال معاوضه با خودرو در کیش
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۲۵۳ متر زمین شمال معاوضه با خودرو در کیش
400متر زمین نوبنیاد سه
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین ۲۵۰۰ متر آ۳ با پروانه
توافقی
هفتهٔ پیش
٣٧٠٠ متر زمین تجاری
توافقی
هفتهٔ پیش
2500 متر زمین با مجوز ساخت
توافقی
هفتهٔ پیش
400متر زمین فاز سه نوبنیاد
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
موقعیت سرمایه گذاری زمین ۲۵۰متری
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش زمین مسکونی باتراکم بالا کاملا ساحلی
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش زمین مسکونی باتراکم  بالا کاملا ساحلی
زمین هتل کیش
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین هتل کیش
زمین هتل 6000 متر مرکز شهر
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین هتل 6000 متر مرکز شهر
قبلیبعدی