خرید | فروش | مصالح و تجهیزات ساختمان | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار کوهدشت

کابینت

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دنیای کابینت آماده قرعلیوند
کابینت

کابینت آماده

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دنیای کابینت آماده قرعلیوند
کابینت آماده

کابینت بدنه فلز

نو
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت آماده امیدی
کابینت بدنه فلز

کابینت فلز

نو
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت ولوازم خانگی امیدی
کابینت فلز

کابینت با کیفیت

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت فروشی قرعلیوند
کابینت  با کیفیت

درب حیاط

در حد نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
درب حیاط

کابینت فلزی

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت فروشی قرعلیوند
 کابینت فلزی

سنگ 50×2

توافقی
۳ روز پیش
سنگ 50×2

سرویس کابینت آماده

نو
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت آماده امیدی
سرویس کابینت آماده

کابینت پیش ساخته

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت فروشی قرعلیوند
کابینت  پیش ساخته

کابینت اماده ام دی اف

نو
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت ولوازم خانگی امیدی
کابینت اماده ام دی اف

کابینت بدنه فلز اماده

نو
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت ولوازم خانگی امیدی
کابینت بدنه فلز اماده

کابینت ساده

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت فروشی قرعلیوند
کابینت ساده

کابینت فلزی

در حد نو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کابینت فلزی

کابینت ممبران

نو
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت ولوازم خانگی امیدی
کابینت ممبران

جنس قدیمی خارجی پلاستیکی تانکر

کارکرده
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جنس قدیمی خارجی پلاستیکی تانکر

کابینت با کیفیت

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دنیای کابینت آماده قرعلیوند
کابینت  با کیفیت

کابینت آماده ممبران

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت آماده امیدی
کابینت آماده ممبران

کابینت فلزی

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه دنیای کابینت آماده قرعلیوند
 کابینت فلزی

کابینت ٦ متری فلزی

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه لوازم خانگی امرایی
کابینت ٦ متری فلزی

سرویس کابینت

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کابینت فروشی قرعلیوند
سرویس کابینت

کابینت فلزی

کارکرده
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کابینت فلزی

دستگاه خم و برش

در حد نو
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دستگاه خم و برش

درحیاط.درب.هال.وشیروان

کارکرده
۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش
درحیاط.درب.هال.وشیروان
بعدی

خرید | فروش | مصالح و تجهیزات ساختمان | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار کوهدشت