خرید و قیمت انواع چرخ خیاطی در کوهدشت

چرخ خیاطی

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
چرخ خیاطی

چرخ خیاطی جفت شیر

در حد نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
چرخ خیاطی جفت شیر

چرخ برقی

در حد نو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
چرخ برقی

چرخ خیاطی برقی

در حد نو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
چرخ خیاطی برقی

چرخ خیاطی

کارکرده
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
چرخ خیاطی

درحد نو کارش تمیز تمیزه

در حد نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
درحد نو  کارش تمیز تمیزه

چرخ خیاطی جوکی بدون هیچ مشکلی کامل سالم

کارکرده
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
چرخ خیاطی جوکی بدون هیچ مشکلی کامل سالم

چرخ خیاطی جک

کارکرده
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
چرخ خیاطی جک

چرخ خیاطی نیاز به تعمیر

نیازمند تعمیر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
چرخ خیاطی نیاز به تعمیر

سردوز سه نخ جک به شرط کار

در حد نو
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سردوز سه نخ جک به شرط کار

چرخ خیاطی ژانومه ژاپن

در حد نو
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
چرخ خیاطی ژانومه ژاپن

چرخ سر دوز چهار نخ جک

در حد نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
چرخ سر دوز چهار نخ جک

چرخ خیاطی خیلی تمیز

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
چرخ خیاطی  خیلی تمیز

چرخ خیاطی

کارکرده
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
چرخ خیاطی

چرخ خیاطی صنعتی

در حد نو
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
چرخ خیاطی صنعتی

چرخ خیاطی ژانومه ۳۹۹

در حد نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
چرخ خیاطی ژانومه ۳۹۹

چرخ خیاطی جک

در حد نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
چرخ خیاطی جک

چرخ خیاطی برادر

کارکرده
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
چرخ خیاطی برادر

چرخ خیاطی juki

در حد نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
چرخ خیاطی juki

چرخ خیاطی کوک

کارکرده
۱۲۳,۴۵۶ تومان
۶ روز پیش
چرخ خیاطی کوک

جلد چرخ خیاطی

در حد نو
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جلد چرخ خیاطی

چرخ خیاطی مارشال

کارکرده
۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
چرخ خیاطی مارشال

خیاطی

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خیاطی

چرخ خیاطی

در حد نو
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
چرخ خیاطی
بعدی

خرید و قیمت انواع چرخ خیاطی در کوهدشت