خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار لامرد

فنچ گلدین لامرد
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فنچ گلدین لامرد
فروش کبوتر طوقی ماده گلدار
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش کبوتر طوقی ماده گلدار
فروش فنچ و مرغ عشق گلدار
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش فنچ و مرغ عشق گلدار
تعویض کبوتر با کبوتر
جهت معاوضه
۳ روز پیش
تعویض کبوتر با کبوتر
فروش کفترپلاکی
۲۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کبوتر پلاکی مسافتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش عروس هلندی لوتینو مولد وجوجه دربیرم لارستان
توافقی
۵ روز پیش
فروش عروس هلندی لوتینو مولد وجوجه دربیرم لارستان
گرینچیک سینامون دستی
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
گرینچیک سینامون دستی
فروش جوجه کاسکو سخنگو ٩ ماهه ۶ کلامی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
فروش جوجه کاسکو سخنگو ٩ ماهه ۶ کلامی
خریدار جوجه طوطی بزیلی عسلویه
جهت معاوضه
۶ روز پیش
کبوتر نر جنگی هم هست
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کبوتر نر جنگی هم هست
کبوترپلاکی که هنگام اوج با جت برابری میکنی
توافقی
۶ روز پیش
کبوترپلاکی که هنگام اوج با جت برابری میکنی
مرغ عشق
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
مرغ عشق
فروش کبوتر
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش کبوتر
فروش یک عدد عروس هلندی نر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش جکسون ماده
۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش جکسون ماده
فروش عروس هلندی لوتینو ،وایت فیس
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش عروس هلندی لوتینو ،وایت فیس
فروش دوعدد مرغ عشق نروماده
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش دوعدد مرغ عشق نروماده
فروش جوجه ۵ ماهه طوطی ملنگو‌ کله الویی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش جوجه ۵ ماهه طوطی ملنگو‌ کله الویی
فروش یک عدد مرغ مینا معاوضه با یک مرغ مینا سخنگو
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کبوتر پلاکی مسافتی
جهت معاوضه
۲ هفته پیش
کبوتر پلاکی مسافتی
مرغ عشق مولد و کارداده.
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مرغ عشق مولد و کارداده.
فروش کبوتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش کبوتر
فروش سه عدد پلاکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش سه عدد پلاکی
بعدی