حیوانات مزرعه در لامرد روی دیوار

فروش گاو و گوساله یک ماهه
توافقی
۷ ساعت پیش
فروش گاو و گوساله یک ماهه
بز دوقلوزا و داشتی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
بز غاله اسراعیلی
توافقی
۸ ساعت پیش
بز غاله اسراعیلی
فروش دو قوچ قربانی
توافقی
۱۳ ساعت پیش
گاو و گوساله
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گاو و گوساله
گوسفند و بز در لامرد گله دار
توافقی
پریروز
گوسفند و بز در لامرد گله دار
فروش یک پازن روستا ترمان
توافقی
پریروز
فروش یک پازن روستا ترمان
فروش گاو آبستن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش گاو آبستن
فروش کهره
توافقی
۳ روز پیش
فروش کهره
فروش نری سومال
توافقی
۴ روز پیش
فروش نری سومال
جوجه لاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جوجه لاری
فروش دو قوچ
توافقی
۵ روز پیش
فروش دو قوچ
فروش سه تا پازن
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
فروش سه تا پازن
۱۷۰ راس بز سرحال و سر دم فروش
توافقی
۶ روز پیش
۱۷۰ راس بز سرحال و سر دم فروش
میش ترکی أبستن ۳،بز دورگ آبستن ۳عدد
توافقی
۶ روز پیش
میش ترکی أبستن ۳،بز دورگ آبستن ۳عدد
بره چاق
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
بره چاق
فزوش 2تاکعره نرروستای ترمان
توافقی
۶ روز پیش
غاز
توافقی
۶ روز پیش
غاز
فروش 6تا کهره نر آدرس مهر
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش 6تا کهره نر آدرس مهر
مرغابی و غاز
۱۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گاو ماده خوش خوراک
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گاو ماده خوش خوراک
گاوپرواری
توافقی
هفتهٔ پیش
گاوپرواری
داشتی اصیل گوساله
توافقی
هفتهٔ پیش
داشتی اصیل گوساله
فروش دوعدد بره نر
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش دوعدد بره نر
بعدی