خرید فروش، قیمت و اجاره انواع املاک در مریوان

در حال دریافت ...
زمین نایسر سنندج
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین نایسر سنندج
زمین۱٤۰متری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین۱٤۰متری
سند زمینهای مزروعی
۱۰ ساعت پیش
سند زمینهای مزروعی
فروش زمین کشاورزی
جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
فروش زمین مسکونی مریوان
توافقی
۱۱ ساعت پیش
فروش زمین مسکونی مریوان
زمین ۱۱۶ متری شهرک زاگرس
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان دوخوابه ۹۰ متری جهاد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
زمین فروشى تازاباد پادگان پشت حیوان فروشی
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زمین کشاورزی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
روبه روی پادگان عبادت
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
گاو داری
توافقی
۱۷ ساعت پیش
گاو داری
زمین روی جاده دریاچه
توافقی
فوری
زمین روی جاده دریاچه
خانه دو طبقه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
خانه دو طبقه
فروش خانه ۲۰۰ متری بر روی خیابان اصلی موسک
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
فروش خانه ۲۰۰ متری بر روی خیابان اصلی موسک
فروش خانه ۲۰۰ متر بر روی خیابان اصلی موسک
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
فروش خانه ۲۰۰ متر بر روی خیابان اصلی موسک
خونه رهن و اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
خونه رهن و اجاره
رهن خانه مسکونی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
فروش خانه سه راه بهزیستی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
فروش خانه سه راه بهزیستی
زمین ادامه بهاران 2 واگذاری جهاد
توافقی
۲۴ ساعت پیش
زمین کانی دینار مریوان
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین کانی دینار مریوان
خانه 140متری
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین مسکونی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش خانه ویلایی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش خانه ویلایی
زمین مسکونی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین مسکونی
در حال دریافت ...
بعدی