خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار مشهد

در حال دریافت ...
قناری خوب خوب
۱۸۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش در طبرسی
کبوتر آلمانی گنبد
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قوچان
کبوتر آلمانی گنبد
پنج کفتر مقبول
۶۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کوی مهدی
پنج کفتر مقبول
یدونه جوجه عروس هلندی 2تاجوجه مرغ عشق
۳۶۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بلوار الهیه
عروس هلندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در ۱۷ شهریور
عروس هلندی
پلنگ سرخ نر
۳۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در شهرک شهید رجایی
پلنگ سرخ نر
عروس هلندی جفتگاه
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بلوار توس
عروس هلندی جفتگاه
جفت کبوتر / جفت کفتر
۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قاسم آباد (شهرک غرب)
جفت کبوتر / جفت کفتر
قناری نر
۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بلوار توس
قناری نر
مرغ عشق خوشرنگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بلوار توس
مرغ عشق خوشرنگ
یک جفت قناری رسمی طلایی و جوجه
جهت معاوضه
دقایقی پیش در شهرک شهید رجایی
یک جفت قناری رسمی طلایی و جوجه
کوتوله
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بلوار توس
کوتوله
عروس هلندی دستی لوتینو چشم شرابی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فوریدر قاسم آباد (شهرک غرب)
عروس هلندی دستی لوتینو چشم شرابی
دوعدد قناری مست خون
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قاسم آباد (شهرک غرب)
دوعدد قناری مست خون
خال افغانی نر
۴۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در گاز شرقی
خال افغانی نر
قناری چهارجفت و تخم
۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در خیام
قناری چهارجفت و تخم
دو عدد کبوتر
توافقی
یک ربع پیش در ابوطالب
دو عدد کبوتر
یک جفت جوجه کفتر
۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در بلوار توس
یک جفت جوجه کفتر
هفت رنگ دم سفید عتیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در کوی مهدی
هفت رنگ دم سفید عتیقه
طوطی ملنگو ماده
۳۷۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در قاسم آباد (شهرک غرب)
طوطی ملنگو ماده
یه جفت طاووسی جفت خال ساده
توافقی
یک ربع پیش در عبادی
یه جفت طاووسی جفت خال ساده
مرغ عشق
جهت معاوضه
یک ربع پیش در امامت
مرغ عشق
کله هفترنگ کاکلی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در بلوار توس
کله هفترنگ کاکلی
عروس ابلغ مرواریدی طاووسی دوماهه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در هدایت
عروس ابلغ مرواریدی طاووسی دوماهه
در حال دریافت ...
بعدی