خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در پنج تن آل عبا مشهد

منزل آپارتمانی دوخوابه پنجتن۶۴
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
منزل آپارتمانی دوخوابه پنجتن۶۴
خانه ۳ طبقه هر طبقه یک اتاق خواب و طبقه ۳ حیاط دار
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا
آپارتمان شهرک صبا
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۶۰متری صفر پنجتن ۴۷
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۶۰متری صفر پنجتن ۴۷
۵۵مترسند۱۷مترحیاط اختصاصی
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پنج تن آل عبا
۵۵مترسند۱۷مترحیاط اختصاصی
آپارتمان۶۵متری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان۶۵متری
آپارتمان،یک خوابه،۷۵متر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان،یک خوابه،۷۵متر
آپارتمان صفر شهرک صبا پنجتن
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان صفر شهرک صبا پنجتن
آ‌پارتمان ۶۵ متری پنجتن ۴۷
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در پنج تن آل عبا
آ‌پارتمان ۶۵ متری پنجتن ۴۷
آپارتمان ، ۸۰متر ، ۲خواب ، سنددار تفکیکی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ، ۸۰متر ، ۲خواب ، سنددار تفکیکی
آپارتمان تمام اسکلت تک واحدی.پنجتن آل عبا
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان تمام اسکلت تک واحدی.پنجتن آل عبا
اپارتمان تمام اسکلت، تک واحده
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان تمام اسکلت، تک واحده
اپارتمان80متری س طبقه شیک
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان تک خواب نوساز آماده تحویل
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان تک خواب نوساز آماده تحویل
اپارتمان ۶۲متری پنجتن ۲۴
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۶۲متری پنجتن ۲۴
شهرک صبا پنجتن ۶۱ رضایی اپارتمان طبقه پنجم
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۵ مترتا حاشیه خیابان اصلی
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۵ مترتا حاشیه خیابان اصلی
همکف۷۵متری شهرک صبا
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۸۰متری دوخواب شهرک صبا
توافقی
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۶۳ متری یک خواب
توافقی
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۶۳ متری یک خواب
آپارتمان 60 متری یک خواب
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان 60 متری یک خواب
ملک ۱۱۵متری دوطبقه۷۵مترهرکدام سندتکبرگ۳دهانه مغازه
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
ملک ۱۱۵متری دوطبقه۷۵مترهرکدام سندتکبرگ۳دهانه مغازه
آپارتمان۷۵متری شهرک صبا طبقه سوم
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
خانه ۵۰ متری دوبلکس واقع در شهرک شوشتری شترک
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
خانه ۵۰ متری دوبلکس واقع در شهرک شوشتری شترک
بعدی