خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در پنج تن آل عبا مشهد

فروشی و معاوضه.

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
فروشی و معاوضه.
۶

اپارتمان ۱۰۴متر دوخوابه

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۱۰۴متر دوخوابه
۹

آپارتمان 110 متری دو خوابه

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان 110 متری دو خوابه
۱۲

اپارتمان

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پنج تن آل عبا
اپارتمان
۵

آپارتمان ۶۹متر

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۶۹متر
۲

آپارتمان دو خوابه سند دار

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا
آپارتمان دو خوابه سند دار
۱

آپارتمان دوطبقه ۹۰ متر

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا
آپارتمان دوطبقه ۹۰ متر
۱۶

اپارتمان ۱۳۰ متری شهرک صبا پنجتن

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۱۳۰ متری شهرک صبا پنجتن
۹

اپارتمان64متری سندملکی تک برگ

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان64متری سندملکی تک برگ
۱۴

آپارتمان ۱۸۰ متری دو خاب

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۱۸۰ متری دو خاب
۲

اپارتمان ۶۵ متری

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۶۵ متری
۷

آپارتمانی طبقه همکف کلا ۲طبقه

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمانی طبقه همکف کلا ۲طبقه
۵

آپارتمان دوطبقه راه جدا،120متردردوطبقه

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا

اپارتمان 180 متری

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان 180 متری
۱۸

80 متر ۲ خواب

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
80 متر ۲ خواب
۵

آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه صادقیه پنجتن

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه صادقیه پنجتن
۱۱

اپارتمان ۱۳۰ متر دو خوابه نوساز

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۱۳۰ متر دو خوابه نوساز
۵

منزل 50متر همراه باهوایی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا

خانه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
خانه
۲۰

آپارتمان صفر ۱۲۰ متری دوخوابه

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان صفر ۱۲۰ متری دوخوابه
۱۷

مغازه و آپارتمان ۸۳ متری

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا

اپارتمان ۵۵متری معاوضه باماشین

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۵۵متری معاوضه باماشین
۶

آپارتمان دوطبقه نیم

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان دوطبقه نیم
۷

90 متری یک طبقه، نیمه اسکلت جست بلند

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
90 متری یک طبقه، نیمه اسکلت جست بلند
۴
بعدی

خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در پنج تن آل عبا مشهد