خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در پنج تن آل عبا مشهد

زمین فروشی ستایش ۳ جاده ابلق
۳۷۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
زمین کلنگی 850 متر
توافقی
دیروز در پنج تن آل عبا
زمین کلنگی 850 متر
فروش زمین
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پنج تن آل عبا
زمین فروش
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا
زمین برزش آباد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا
زمین زراعی در روستایی برزش اباد
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا
زمین زراعی در روستایی برزش اباد
900متر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پنج تن آل عبا
900متر
زمین شهرک صبا (پنجتن)
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین خالی در منطقه پنج تن محله شیر حصار
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین خالی ۱۰۰۰ متر
توافقی
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین ستایش 9
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین فروشی درپنج امام زادگان تبادکان
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین فروشی درپنج امام زادگان تبادکان
فروش زمین ۲۰۰ متری شهرک صبا
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
فروش  زمین ۲۰۰ متری شهرک صبا
زمین 500 متری حاشیه جاده
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین باغی دور دیوار
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین باغی دور دیوار
نرسیده به برزش آباد 1000متر زمین با آب
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
نرسیده به برزش آباد 1000متر زمین  با آب
زمین ۲۵۰ متر حاشیه جاده ابلق قبل از پاسگاه هلالی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین 200متر ی معاوضه با خونه یاماشین
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین با آب، ملکی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین در شترک
توافقی
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
زمین شهرک صبا
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در پنج تن آل عبا
۴هکتار زمین ملکی متری ۲۰ هزار جاده تبادکان
توافقی
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
زمین اماده فروش در و رو به رشد
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
متراژ ۷۵۰ حاشیه ۱۳ متر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
متراژ ۷۵۰ حاشیه ۱۳ متر
بعدی