خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در طبرسی شمالی مشهد

5هکتارزمین دور دیوار با برق و گاز صنعتی و چاه آب
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در طبرسی شمالی
5هکتارزمین دور دیوار با برق و گاز صنعتی و چاه آب
۱۰۰۰ متر زمین باغی دور دیوار حاشیه آسفالت
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در طبرسی شمالی
۱۰۰۰ متر زمین باغی دور دیوار حاشیه آسفالت
کارخانه موزاییک سازی
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
کارگاه سوله
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
باغ پسته6ساله،1750متر
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
باغ پسته6ساله،1750متر
زمین کشاورزی صنعتی
۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
زمین کشاورزی صنعتی
زمین کارگاهی با
توافقی
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
زمین کارگاهی با
زمین باغی ۶۷۰ متر،برزش آباد۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
زمین باغی ۶۷۰ متر،برزش آباد۱
۳۳۰مترسوله
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
سوله ۴۰۰متری
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
سوله ۴۰۰ متری با۱۰متر حاشیه
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
کارگاه سوله صنعتی طبرسی
توافقی
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
کارگاه سوله صنعتی طبرسی
توافقی
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
فروش گلخانه زیر کشت محصول
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ هفته پیش در طبرسی شمالی
فروش گلخانه زیر کشت محصول
بعدی