خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در قاسم‌آباد (شهرک غرب) مشهد

زمین گلبهار ۲۵۰ متر
توافقی
۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمین گلبهار ۲۵۰ متر
منزل ویلایی ۲۴۰ متر
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمین خالی
توافقی
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۲۱۰متر زمین حاشیه امامیه
۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۱۸۲متر ویلایی امامیه ۶۲ جنوبی ۲۳۰م زیر بنا
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۱۹۲متر ویلایی شریعتی۳ شمالی بازسازی شده
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمین کشاورزی ۶ دونگ ۱۸ هکتار
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۱۹۶متری ویلایی شاهد ۵۷/۵ دونبش
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۸۰متری ویلایی ادیب۵۰/۳ شمالی ۱۲۰م زیربنا ۶۰م هوایی
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۵۰ متر تجاری محله
توافقی
۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
با اندک صاحب ۲۵۰ متر زمین در گلبهار بشوید.با سند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
با اندک صاحب ۲۵۰ متر زمین در گلبهار بشوید.با سند
زمین از اراضی مجتمع ملکی اقدسیه
توافقی
۱۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمین از اراضی مجتمع ملکی اقدسیه
زمین ششدانگ ملکی
۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
قطعه هزارمتری باغ سرمایه گذاری ویلاسازی نهالکاری
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
قطعه هزارمتری باغ سرمایه گذاری ویلاسازی  نهالکاری
زمین مشاع۲۵۰۰مترمربع
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمین فروشی یک قطعه ۵۳۵
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمین فروشی یک قطعه ۵۳۵
۴۹۰ متر زمین فروشی درقاسم اباد شهید رفیعی
توافقی
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمینه ملک آب چاه برق مجتمع شاهنانه ۸۰ سرمایه گزاری
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمینه ملک آب چاه برق مجتمع شاهنانه ۸۰ سرمایه گزاری
زمین دو نبش جنوبی ۴۷۲ متر / اندیشه
۵,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
زمین دو نبش جنوبی ۴۷۲ متر / اندیشه
زمین کلنگی ۱۳۰ متر مربع
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
فروش زمین باقی مانده پلاک ۱۷۶ اصلی
توافقی
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
فروش زمین باقی مانده پلاک ۱۷۶ اصلی
فروش زمین ۱۰۰۰هزارمتری منطقه تفریحی توریستی اخلمد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
فروش زمین ۱۰۰۰هزارمتری منطقه تفریحی توریستی اخلمد
زمین فروشی منزل آباد. بهشت
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۱۰۰۰ متر زمین ویلایی، ملک وکالت محضری با آب و برق
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بعدی