خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در قاسم‌آباد (شهرک غرب) مشهد

۲۳۴متر ویلایی صفر چهارراه مخابرات
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
باغ ۱۵۲۰‌متر اول جاده کاهو
توافقی
نیم ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
باغ ۱۵۲۰‌متر اول جاده کاهو
ملک ، زمین ۳۵۰ متر اوایل امامیه عرض ۱۵
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ملک ، زمین ۳۵۰ متر اوایل امامیه عرض ۱۵
۲۱۶ متر منزل ویلایی چهارراه ورزش
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۲۱۶ متر منزل ویلایی چهارراه ورزش
منزل ویلایی دوطبقه
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
منزل ویلایی دوطبقه
۲۱۵۰ متر، باغ ویلا ( چهار فصل )
توافقی
۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
١٠٠ متر ویلایی ازاده یوسفیه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
١٠٠ متر ویلایی ازاده یوسفیه
۲۰۰ متر ویلایی/ تقاطع شریعتی و فلاحی/ شمالی
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۲۰۰ متر ویلایی/ تقاطع شریعتی و فلاحی/ شمالی
* * ۱۸۰مـْتر ویـْلایی فـْول * * فـْلاحی
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
* * ۱۸۰مـْتر ویـْلایی فـْول * *      فـْلاحی
* * ۲۱۰متر ویلایی * * حسابی شمالی &
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
* * ۲۱۰متر ویلایی * *        حسابی شمالی &
ویلایی دربست لادن اوایل لادن ۲قدمی مترو/مناسب160متر
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی دربست لادن اوایل لادن ۲قدمی مترو/مناسب160متر
۱۵۰متر ویلایی/دربست جنوبی/صیادشیرازی۵سندشش دانگ
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۱۵۰متر ویلایی/دربست جنوبی/صیادشیرازی۵سندشش دانگ
باغ ویلا .۸۰۰متر.سند ملکی در شیرحصارباغشهر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
باغ ویلا .۸۰۰متر.سند ملکی در شیرحصارباغشهر
۲۵۰ متری اندیشه ۷
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۲۲۵متری،اوایل امامیه
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۱۶۰ متر قاسم آباد
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی شاهد ۵۴ .... ۲۰۰ متری
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلائی ۳ طبقه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۲۵۰متر میعاد قاسم آباد
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۵۳۰ متر باغ ویلا آب مدار دور دیوار جاده آسیایی
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۵۳۰ متر باغ ویلا آب مدار دور دیوار جاده آسیایی
خانه ویلایی حجاب ۱۸.۳ با عرصه۲۰۰متری سر نبش
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
خانه ویلایی حجاب ۱۸.۳ با عرصه۲۰۰متری سر نبش
200متر دوممر لوکیشن قوی
توافقی
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
200متر دوممر لوکیشن قوی
ویلایی ۲۰۰متری با ۲طبقه امامیه ۱۱
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی ۲۰۰متری با ۲طبقه امامیه ۱۱
200متری / چهارراه مخابرات
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
200متری / چهارراه مخابرات
بعدی