خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در طبرسی مشهد

خانه کلنگی، 250 متر

توافقی
۲ ساعت پیش در طبرسی

خانه ویلایی در دو طبقه

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در طبرسی
خانه ویلایی در دو طبقه
۱

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 21

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 21
۱۸

خانه ویلایی

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در طبرسی
خانه ویلایی
۳

آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۳

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۳
۲۰

طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۶

زمین کاهو پردیس شرکت برق

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در طبرسی
زمین کاهو پردیس شرکت برق
۵

آپارتمان طبرسی شمالی 4 حاشیه نظام دوست 28 دونبش

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 حاشیه نظام دوست 28 دونبش
۱۹

آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۳۲دوخواب

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان  طبرسی شمالی۴نظام دوست ۳۲دوخواب
۱۱

آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۲

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۲
۱۸

ویلایی در سه طبقه المهدی غربی 5

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی

آپارتمان در قلب طبرسی 12‌ سوختانلو 13

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان در قلب طبرسی 12‌ سوختانلو 13
۲۰

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۴

آپارتمان طبرسی شمالی 4 سوختانلو 19تک خواب

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 سوختانلو 19تک خواب
۱۱

اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 29پشت ایسگاه مترو

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 29پشت ایسگاه مترو
۱۳

اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4 حاشیه نظامدوست 28

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4 حاشیه نظامدوست  28
۱۸

خانه ویلایی در دو طبقه

۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی
خانه ویلایی  در دو طبقه
۴

زمین کلنگی

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی

110 متر آپارتمان / علامه طباطبائی

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی

باغچه آب چاه/ برق گوارشک شاهنامه معاوضه خودرو

۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی
باغچه آب چاه/ برق گوارشک شاهنامه معاوضه خودرو
۱۹

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 15

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 15
۱۷

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۷

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۹

اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4نظامدوست 34حسن زاد11

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4نظامدوست 34حسن زاد11
۱۱
بعدی

خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در طبرسی مشهد