خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در طبرسی مشهد

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 21

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 21
۱۸

آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۳

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۳
۲۰

طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۶

آپارتمان طبرسی شمالی 4 حاشیه نظام دوست 28 دونبش

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 حاشیه نظام دوست 28 دونبش
۱۹

آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۳۲دوخواب

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان  طبرسی شمالی۴نظام دوست ۳۲دوخواب
۱۱

آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۲

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۲
۱۸

آپارتمان در قلب طبرسی 12‌ سوختانلو 13

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان در قلب طبرسی 12‌ سوختانلو 13
۲۰

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۴

آپارتمان طبرسی شمالی 4 سوختانلو 19تک خواب

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 سوختانلو 19تک خواب
۱۱

اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 29پشت ایسگاه مترو

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 29پشت ایسگاه مترو
۱۳

اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4 حاشیه نظامدوست 28

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4 حاشیه نظامدوست  28
۱۸

110 متر آپارتمان / علامه طباطبائی

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 15

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 15
۱۷

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۷

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۹

اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4نظامدوست 34حسن زاد11

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4نظامدوست 34حسن زاد11
۱۱

اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4نظامدوست 28حسینی13

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی طبرسی شمالی 4نظامدوست 28حسینی13
۱۵

آپارتمان طبرسی شمالی 4 حاشیه نظام دوست 28 دوخواب

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 حاشیه نظام دوست 28 دوخواب
۱۸

آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۷

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی۴نظام دوست ۲۸حسینی۱۷
۱۷

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۷

اپارتمان فروشی

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
اپارتمان فروشی
۱۶

آپارتمان در قلب طبرسی شمالی 14 پارکینگ و آسانسور

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان در قلب طبرسی شمالی 14  پارکینگ و آسانسور
۱۹

آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
آپارتمان طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۳

130 متر دوبلکس طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی
130 متر دوبلکس طبرسی شمالی 4 نظام دوست 28 حسینی 13
۱۸
بعدی

خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در طبرسی مشهد