خرید و فروش و قیمت خودرو بسترن در مشهد

بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در هفت تیر
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴ در حد صفر معاوضه دارم
۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در ستاری
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴ در حد صفر معاوضه دارم
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶، سفید
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در وکیل‌آباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶، سفید
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حرم مطهر
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرامرز عباسی
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن BF50
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دانشجو
بسترن BF50
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام خمینی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ارشاد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30 درحدصفر
۷۵ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار سجاد
بسترن B30 درحدصفر
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در عبدالمطلب
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B30، مدل برج۱۲سال ۱۳۹۸بسیارکم کاروتمیز
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بسترن B30، مدل برج۱۲سال ۱۳۹۸بسیارکم کاروتمیز
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵ سوناتا ازرا
۹۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در گاز
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵ سوناتا ازرا
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در صیاد شیرازی
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50 مدل 93 بیرنگ
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستاری
بسترن B50 مدل 93 بیرنگ
بسترن B50F، کمکار اتوماتیک 6سرعته
۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در احمدآباد
بسترن B50F، کمکار اتوماتیک 6سرعته
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۱۵ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هاشمیه
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در الهیه
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی پلیس
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
بسترن B50، مدل ۱۳۹۳
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
بسترن B50، مدل ۱۳۹۳
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اقبال
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بعدی