خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در مشهد

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در جانباز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در شهرک شهید رجایی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۶
پراید صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱ تک برگ سند
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در آیت الله عبادی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱ تک برگ سند
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۷
۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ایثارگران
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پروین اعتصامی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در صیاد شیرازی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹هیدرولیک
۱۸۷,۱۵۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در فرامرز عباسی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹هیدرولیک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۱۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در آزادشهر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید مدل۸۴ دوگانه سوز انژکتور
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
پراید مدل۸۴ دوگانه سوز انژکتور
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مطهری جنوبی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، دوگانه سوز کارخانه تمیز
۰ کیلومتر ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید صندوق‌دار CNG، دوگانه سوز کارخانه تمیز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در طبرسی شمالی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در قوچان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۷
۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در صیاد شیرازی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در محله طلاب
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲,۷۸۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در قوچان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۵۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
بعدی