خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در مشهد

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در ابوطالب
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در عبدالمطلب
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۲
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در تلگرد
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۲
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آبکوه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در محله جاهدشهر
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌داردوگانه دست مدل92
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تربت حیدریه
تیبا صندوق‌داردوگانه دست مدل92
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بلوار توس
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا۲صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رسالت
تیبا۲صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ ساعت پیش در الهیه
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا۲ صفر
۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۷۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تربت حیدریه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا۲ تحویل از نمایندگی
۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در موسوی قوچانی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سپاد
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۹۵
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آزادشهر
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۹۵
تیبا۲
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهید مطهری شمالی
تیبا۲
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آیت الله عبادی
تیبا صندوق‌دار مدل ۱۴۰۱ معاوضه با تیبا یا ۲۰۶
۰ کیلومتر ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در مجد
تیبا صندوق‌دار مدل ۱۴۰۱ معاوضه با تیبا یا ۲۰۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در اقبال
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تربت حیدریه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق دار
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مصلی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آیت الله عبادی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بلوار توس
بعدی