خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در مشهد

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در فرهنگ
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، تیبا دو تیبا ۲ مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در صدف
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۱,۳۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ارشاد
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۱
۱۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در قوچان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در محله سرافرازان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آیت الله عبادی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ابوطالب
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱ تحویلی ۱۴۰۱/۲/۲۹
۰ کیلومتر ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در فرودگاه
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک طالقانی
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در موسوی قوچانی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله جاهدشهر
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش در الهیه
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۶,۷۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تربت حیدریه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا۲ تحویل از نمایندگی
۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در موسوی قوچانی
تیبا۲
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهید مطهری شمالی
تیبا۲
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در آیت الله عبادی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش در اقبال
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در آیت الله عبادی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در بلوار توس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ابوطالب
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا مدل 1400صفر
۲,۶۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا مدل 1400صفر
تیبا 2 صفر۱۴۰۱
۱۵ کیلومتر ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در احمدآباد
تیبا 2 صفر۱۴۰۱
بعدی