پیش فروش و پیش خرید خانه و املاک در مشهد

110 متری صفر حاشیه نقویه
آژانس املاک در الهیه
110 متری صفر حاشیه نقویه
۱۲۵متر* حاشیه محمدیه *ویو ابدی
آژانس املاک در الهیه
۱۲۵متر* حاشیه محمدیه *ویو ابدی
آپارتمان تضمینی برند معتبر
آژانس املاک در الهیه
آپارتمان تضمینی برند معتبر
۱۱۰متری دوخواب/ خوش‌نقشه‌واقعی/ صادقیه
آژانس املاک در الهیه
۱۱۰متری دوخواب/ خوش‌نقشه‌واقعی/ صادقیه
300متر زمین پیش نویس 7 سقف پروانه خدایی 6جنوبی
یک ربع پیش در الهیه
آپارتمان ۱۱۵ متری برند منطقه اقدسیه
آژانس املاک در الهیه
آپارتمان ۱۱۵ متری برند منطقه اقدسیه
آپارتمان ده واحدی ۱۲۰ متری اقدسیه 9
آژانس املاک در الهیه
فروش آپارتمان دو خواب ۹۴ متری
آژانس املاک در الهیه
۱۶۰ متری دو واحدی / معاوضه با ماشین
آژانس املاک در الهیه
۱۶۰ متری دو واحدی / معاوضه با ماشین
پیش فروش ۹۷ متری حاشیه میثاق
آژانس املاک در الهیه
پیش فروش ۹۷ متری حاشیه میثاق
*آپارتمان95متری خام رحمانیه صفر*
آژانس املاک در الهیه
*آپارتمان95متری خام رحمانیه صفر*
۱۱۵ متر/ویو مشجر/برند ارتین/سازه قوی
آژانس املاک در الهیه
۱۱۵ متر/ویو مشجر/برند ارتین/سازه قوی
106متر.پیش فروش برند متفاوت
آژانس املاک در الهیه
106متر.پیش فروش برند  متفاوت
۱۱۰ متر حاشیه بلوار/ برند / ۱۰ ماهه/ روبه افتاب
آژانس املاک در الهیه
۱۱۰ متر حاشیه بلوار/ برند / ۱۰ ماهه/ روبه افتاب
پیش فروش ۱۰۰ متری برند مطمین
آژانس املاک در الهیه
پیش فروش ۱۰۰ متری  برند مطمین
پیش فروش ۱۲۰متری دونبش اقدسیه
آژانس املاک در الهیه
پیش فروش ۱۲۰متری دونبش اقدسیه
آپارتمان در حال ساخت/فروش
آژانس املاک در الهیه
آپارتمان در حال ساخت/فروش
۱۱۰متر/صفر/الهیه
مشاور املاک در الهیه
۱۱۰متر/صفر/الهیه
۱۲۵ متر نقویه برند منطقه
مشاور املاک در الهیه
۱۲۵ متر نقویه برند منطقه
۱۰۰ متر آپارتمان نقویه،امیریه
آژانس املاک در الهیه
۱۲۰ مترآپارتمان برندمنطقه،حاشیه مهدیه،سند ملکی
۱۵ ساعت پیش در الهیه
۱۲۰ مترآپارتمان برندمنطقه،حاشیه مهدیه،سند ملکی
۱۴۵متر+ ۵۰متر تراس/ابتدای مجیدیه/تک واحدی
آژانس املاک در الهیه
۱۴۵متر+ ۵۰متر تراس/ابتدای مجیدیه/تک واحدی
۱۲۵متر+۶۰متر تراس/اوایل سجادیه/
آژانس املاک در الهیه
۱۲۵متر+۶۰متر تراس/اوایل سجادیه/
110 متر اقدسیه 15 تحویل مرداد
آژانس املاک در الهیه
بعدی