خرید فروش، قیمت و اجاره انواع املاک در کوی امیرالمومنین مشهد

فروش مغازه بزرگ ۱۱۲متری
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
فروش مغازه بزرگ ۱۱۲متری
اجاره مغازه ۲۸ متری دو نبش
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
اپارتمان ۶۵ متری شیک مناسب جهزیه ولی عصر۲
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
اپارتمان ۶۵ متری شیک مناسب جهزیه ولی عصر۲
ویلایی ۱۶۰ متر پروانه دار
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه ۲۵متری خیام ۴۶
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه 50 متری حاشیه 20 متری یزدان دوست کوی امیر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
آپارتمان 80متری دو خاب صفر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کوی امیرالمومنین
آپارتمان 80متری دو خاب صفر
آپارتمان تک واحدی صفر دو خوابه ۱۰۵ متر
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
آپارتمان تک واحدی صفر دو خوابه ۱۰۵ متر
خانه ویلایی دوطبقه بازسازی شده ۱۲۰ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
خانه ویلایی دوطبقه بازسازی شده ۱۲۰ متر
۱۱۰متری خیام شمالی( زدم)
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در کوی امیرالمومنین
۱۱۰متری خیام شمالی(  زدم)
90مترقابل دوخواب شدن خوش نقشه
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
90مترقابل دوخواب شدن خوش نقشه
آپارتمان ۹۰متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
آپارتمان ۹۰متری
آپارتمان 100 متر کوچه 15 متری
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
آپارتمان 100 متر کوچه 15 متری
آپارتمان۱۰۰متری.رو به آفتاب.حاشیه شکری.کوی امیر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
آپارتمان۱۰۰متری.رو به آفتاب.حاشیه شکری.کوی امیر
۱۲۰متر دوخواب
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
۱۲۰متر دوخواب
آپارتمان ۱۰۰متری دو خوابه
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کوی امیرالمومنین
آپارتمان ۱۰۰متری دو خوابه
65متری
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
65متری
خیام شمالی ۳۶طالبی۱۰۰متر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
خیام شمالی ۳۶طالبی۱۰۰متر
زمین ویلایی 1000 متری
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
آپارتمان85متری-2خواب کوی امیرالمومنین
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
۸۵متر صفر ولیعصر (فرصت سرمایه گذاری)
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
۸۵متر صفر ولیعصر (فرصت سرمایه گذاری)
ویلایی ۲۵۰متر زیربنا صفر طالبی
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
ویلایی ۲۵۰متر زیربنا صفر طالبی
آپارتمان ۱۱۵ متر پارکینگ اختصاصی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
آپارتمان ۱۱۵ متر پارکینگ اختصاصی
اپارتمان صفرکوی امیر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
اپارتمان صفرکوی امیر
بعدی