رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در عبدالمطلب مشهد

۵۰متر آپارتمان یک خوابه شیک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در عبدالمطلب
آپارتمان 65متری یکخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در عبدالمطلب
آپارتمان 65متری یکخوابه
اپارتمان۹۰مترصفر
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در عبدالمطلب
اپارتمان۹۰مترصفر
یاس متراژ۸۰
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در عبدالمطلب
آپارتمان ۱۰۰ متر ،یک خواب،عبدالمطلب،تک واحدی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در عبدالمطلب
آپارتمان ۱۰۰ متر ،یک خواب،عبدالمطلب،تک واحدی
آپارتمان ۷۰ متر،یک خواب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در عبدالمطلب
آپارتمان همکف نقلی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در عبدالمطلب
آپارتمان 85 متر، فول، عبدالمطلب 12
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در عبدالمطلب
۱۱۰ متر / نوساز / خیام ۳۴
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در عبدالمطلب
۱۱۰ متر / نوساز / خیام ۳۴
آپارتمان اجاره
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عبدالمطلب
آپارتمان اجاره
اپارتمان ۹۸ متر شیک عبدالمطلب موسوی قوجانی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در عبدالمطلب
اپارتمان ۹۸ متر شیک  عبدالمطلب موسوی قوجانی
متراژ ۱۰۵ متر. دو خواب.
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در عبدالمطلب
متراژ ۱۰۵ متر. دو خواب.
کریمی12، 140متر3خوابه/صفر/تمام فول
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در عبدالمطلب
کریمی12، 140متر3خوابه/صفر/تمام فول
خونه رهن واجاره یک خواب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدالمطلب
خونه رهن واجاره یک خواب
۹۰ متر ۲ خواب ( عبدالمطلب ۴۵ )
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدالمطلب
۹۰ متر ۲ خواب ( عبدالمطلب ۴۵ )
آپارتمان ۸۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدالمطلب
آپارتمان ۸۰ متری
اپارتمان. ۷۰.متر. عبدالطلب
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدالمطلب
85مترهمکف حجت۱۰
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در عبدالمطلب
85مترهمکف حجت۱۰
آپارتمان طبقه همکف ۷۵متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در عبدالمطلب
آپارتمان ۸۰متر با قرارداد ۲ساله
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در عبدالمطلب
آپارتمان ۸۰متر با قرارداد ۲ساله
آپارتمان.۱۱۵ متر دوخوابه
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در عبدالمطلب
آپارتمان.۱۱۵ متر دوخوابه
آپارتمان۶۵متر یکخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدالمطلب
آپارتمان۶۵متر یکخوابه
اپارتمان 90متری 1خوابه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عبدالمطلب
آپارتمان ۶۰متر .هدایت ۲۵
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عبدالمطلب
آپارتمان ۶۰متر .هدایت ۲۵
بعدی