رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در عبدالمطلب مشهد

80 متر یک خواب عبدالمطلب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در عبدالمطلب
ویلایی دربست
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در عبدالمطلب
ویلایی حدودا70متر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدالمطلب
خونه دربست ویلایی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عبدالمطلب
ویلایی ۶۵ متریک طبقه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عبدالمطلب
ویلایی 3 طبقه دربست هنرور 10
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عبدالمطلب
ویلایی 3 طبقه دربست هنرور 10
ویلایی دربست عبدالمطلب ۱۵ یاس
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
ویلایی نوساز خیام63
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
ویلایی نوساز خیام63
ویلای ۲ طبقه دربست کریمی ۱۶
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
ویلای ۲ طبقه دربست کریمی ۱۶
ویلایی ۱۶۰متری سردونبش
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
یک واحدویلایی100متری درخیام شمالی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عبدالمطلب
صدمتری.طبقه همکف،ملک شخصی،راه جدا،یک خوابه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
رهن خانه آپارتمانی دو خواب ۱۱۰ متر پارکینگ دار
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
رهن خانه آپارتمانی دو خواب ۱۱۰ متر پارکینگ دار
۱۲۰متردردوطبقه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
۸۰ متری عبدالمطلب
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
۸۰ متری عبدالمطلب
ویلایی 140متری راه جدا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
خانه ویلایی 2طبقه مستقعل
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
خانه ویلایی 2طبقه مستقعل
ویلایی 200 متر مطهری 36
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
خانه دربست در ۳طبقه مستقل
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در عبدالمطلب
خانه دربست در ۳طبقه مستقل
ویلایی70متر
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدالمطلب
245متر ویلایی دربست بازسازی شده
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عبدالمطلب
245متر ویلایی دربست بازسازی شده
ویلایی ۶۵متر یک خواب
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در عبدالمطلب
بعدی