رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در فرهنگ مشهد

اپارتمان ۱۷۰ متری رهن کامل

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
نیم ساعت پیش در فرهنگ
اپارتمان ۱۷۰ متری رهن کامل
۲

160متراپارتمان طبقه دوم سید رضی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در فرهنگ

۸۰متری۱خوابه دفترکار سیدرضی

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ

160متری سه خوابه تمیز واقع در فرهنگ

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرهنگ
160متری سه خوابه تمیز واقع در فرهنگ
۱

سیدرضی ۳۱ صفر ۱۷۰متر

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرهنگ
سیدرضی ۳۱ صفر ۱۷۰متر
۱

سروش فول صفر ۱۷۰ متر تک واحدی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
فوری مشاور املاک در فرهنگ
سروش فول صفر ۱۷۰ متر تک واحدی
۵

جلال(فرهنگ)175متر*صفر*طبقه5

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
جلال(فرهنگ)175متر*صفر*طبقه5
۱

دانش آموز ۳۹ رهن کامل صفر شمالی ۱۶۰ متر

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
فوری در فرهنگ

آپارتمان سه خواب صفر فول سروش

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فرهنگ
آپارتمان سه خواب صفر فول سروش
۴

168متر/جلال اول مدرس/طبقه 5/صفر/فول

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
168متر/جلال اول مدرس/طبقه 5/صفر/فول
۳

جلال عدل قبل فرهنگ/80متری/تک واحدی/بازسازی

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
جلال عدل قبل فرهنگ/80متری/تک واحدی/بازسازی
۳

175متر/سروش قبل فرهنگ/صفر/فول امکانات

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در فرهنگ
175متر/سروش قبل فرهنگ/صفر/فول امکانات
۲

۱۶۵ متر جنوبی صفر شاهکار منطقه عدل

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
۱۶۵ متر جنوبی صفر شاهکار منطقه عدل
۳

آپارتمان 90 متری سر دونبش غرق نور فول

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در فرهنگ

180 متر - صفر - جلال قبل از فرهنگ

ودیعه: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در فرهنگ
180 متر - صفر - جلال قبل از فرهنگ
۱

۱۷۰ متر - صفر - سروش قبل از فرهنگ

ودیعه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در فرهنگ
۱۷۰ متر - صفر - سروش قبل از فرهنگ
۱

140 متری فول جلال

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فرهنگ
140 متری فول جلال
۱

آپارتمان ۱۲۵ متر نوساز فول تخلیه فرهنگ

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرهنگ
آپارتمان ۱۲۵ متر نوساز فول تخلیه فرهنگ
۳

160متری نوساز تکواحدی فرهنگ

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرهنگ
160متری نوساز تکواحدی فرهنگ
۱

آپارتمان۱۷۵متری.صفر.شیک.۳خواب. اول سروش

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرهنگ
آپارتمان۱۷۵متری.صفر.شیک.۳خواب. اول سروش
۳

همکف‌۷۵متردوخواب‌حیاط‌اختصاصی‌دانش‌اموز

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فرهنگ

۱۷۰متر/صفر/جنوبی/تبدیل/اول دانش آموز

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فرهنگ
۱۷۰متر/صفر/جنوبی/تبدیل/اول دانش آموز
۳

آپارتمان ۱۸۵متری.۳خواب.صفر.شیک.اول جلال

ودیعه: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در فرهنگ
آپارتمان ۱۸۵متری.۳خواب.صفر.شیک.اول جلال
۲

آپارتمان۱۷٠متری.فول.صفر.اول خیابان مدرس

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرهنگ
آپارتمان۱۷٠متری.فول.صفر.اول خیابان مدرس
۳
بعدی

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در فرهنگ مشهد