رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در فرهنگ مشهد

آپارتمان ۱۶۵ متری
ودیعه: ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در فرهنگ
آپارتمان ۱۶۵ متری
165متر صفر سیدرضی قابل تبدیل (مسکن کاخ)
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
165متر صفر سیدرضی قابل تبدیل (مسکن کاخ)
آپارتمان ۱۰۰متری، حاشیه فرهنگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
آپارتمان ۱۰۰متری، حاشیه فرهنگ
جلال قبل فرهنگ ( فرزانه )
ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در فرهنگ
جلال قبل فرهنگ ( فرزانه )
۱۷۰ متر فرهنگ (سیدرضی/ فول امکانات) شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در فرهنگ
۱۷۰ متر فرهنگ (سیدرضی/ فول امکانات)  شیک
آپارتمان 195 متر سیدرضی
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در فرهنگ
آپارتمان٩٥ متری فرهنگ
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در فرهنگ
١٧٠متر و در معاد
ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در فرهنگ
١٧٠متر  و  در معاد
آپارتمان 100متری صفر خوش نقشه صدف
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در فرهنگ
آپارتمان 100متری صفر خوش نقشه صدف
163 متر اوایل فرهنگ صفر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در فرهنگ
163 متر اوایل فرهنگ صفر
آپارتمان 160متر سیدرضی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فرهنگ
آپارتمان 160متر سیدرضی
واحد 140 متری امکانات فول موقعیت آموزگار
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش در فرهنگ
واحد 140 متری امکانات فول موقعیت آموزگار
۱۸۵متر صفر جنوبی اول جلال لابی هتلینگ مطبخ اعیونی
ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در فرهنگ
۱۸۵متر صفر جنوبی اول جلال لابی هتلینگ مطبخ اعیونی
170متر/شیک و مجلل/فرهنگ(معاد)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فرهنگ
170متر/شیک و مجلل/فرهنگ(معاد)
85 متر فرهنگ نزدیک مترو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرهنگ
85 متر فرهنگ نزدیک مترو
۱۶۹متر .۳۰ متر تراس .فول امکانات .روبرو پارک .نبی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در فرهنگ
۱۶۹متر .۳۰ متر تراس .فول امکانات .روبرو پارک .نبی
آپارتمان ،،۸۰ متر ،دو خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در فرهنگ
رهن آپارتمان 90 متری معلم(معاد)
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در فرهنگ
آپارتمان ، ۱۵۰ متر ، معلم ۱۷
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فرهنگ
آپارتمان ، ۱۵۰ متر ، معلم ۱۷
اپارتمان ۱۰۵متری غرق نور دانش اموز۲۹...مهران۱۸
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در فرهنگ
اپارتمان ۱۰۵متری غرق نور دانش اموز۲۹...مهران۱۸
۱۷۰متر سید رضی۱۲(قبل فرهنگ)با اسانسور
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرهنگ
۱۷۰متر سید رضی۱۲(قبل فرهنگ)با اسانسور
معاد-170متر-فول-شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در فرهنگ
معاد-170متر-فول-شیک
170متر/جلال قبل فرهنگ
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در فرهنگ
175متر جلال 26 * جنوبی * مجلل و فول امکانات
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در فرهنگ
175متر جلال 26 * جنوبی *  مجلل و فول امکانات
بعدی