رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در فلسطین مشهد

آپارتمان ۱۴۱ متری طبقه اول در فلسطین
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در فلسطین
اپارتمان ۱۷۰متر نسترن ،رهن کامل
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در فلسطین
اپارتمان ۱۷۰متر نسترن ،رهن کامل
آپارتمان ۱۶۵متر قدس فلسطین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در فلسطین
آپارتمان ۱۶۵متر قدس فلسطین
فلسطین آپارتمان ۱۲۰ تک واحدی با اسانسور
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در فلسطین
آپارتمان ۱۶۵ متری فلسطین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در فلسطین
آپارتمان 130 متر در اوایل فلسطین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فلسطین
125 متر آپارتمان فول اول فلسطین
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فلسطین
دربست مسکونی155متر بازسازی اوایل فلسطین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فلسطین
آپارتمان ۱۲۰ متری تک واحدی فلسطین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در فلسطین
آپارتمان ۱۲۰ متری تک واحدی فلسطین
آپارتمان 220 متری سه خواب/صفر/ اعیون نشین/ قدس
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در فلسطین
آپارتمان 220 متری سه خواب/صفر/ اعیون نشین/ قدس
همکف ۸۵متر فلسطین راهنمایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در فلسطین
همکف ۸۵متر فلسطین راهنمایی
آپارتمان ۱۵۰متر فلسطین راهنمایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در فلسطین
آپارتمان ۱۵۰متر فلسطین راهنمایی
۲۱۰ متر قدس صفر متریال اروپایی
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فلسطین
۲۱۰ متر قدس صفر  متریال اروپایی
آپارتمان ۱۲۰ متری دوخوابه اوایل فلسطین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلسطین
آپارتمان ۱۲۰ متری دوخوابه اوایل فلسطین
۱۶۰ متر رهن فرهاد ملک آباد بدون مالک
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در فلسطین
۱۶۰ متر رهن  فرهاد ملک آباد بدون مالک
آپارتمان ۱۵۵ متر هم کف حیاط اختصاصی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلسطین
آپارتمان ۱۵۰متر دوخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فلسطین
آپارتمان همکف 100 متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فلسطین
آپارتمان 3خواب خیابان فرهاد
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلسطین
آپارتمان200متر فول امکانات خیابان فلسطین
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فلسطین
آپارتمان200متر فول امکانات خیابان فلسطین
120 متری سر دو نبش صفا
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در فلسطین
آپارتمان 200متر در اوایل فرامرز عباسی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلسطین
آپارتمان در کوهسنگی دکتر بهشتی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلسطین
150متری دوخواب/فلسطین/فول امکانات
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در فلسطین
150متری دوخواب/فلسطین/فول امکانات
بعدی