رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فلسطین مشهد

خانه

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فلسطین
خانه
۸

خانه دربست/100متری/مسکونی/دفترکار/شرکت

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلسطین
خانه دربست/100متری/مسکونی/دفترکار/شرکت
۷

ویلایی دربست/۱۳۰متری/مسکونی/دفترکار/شرکت

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلسطین

500 متر ویلایی دربست فلسطین

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مهدی دانش در فلسطین

مناسب آموزشی و دفاتر کار بدون تابلو

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلسطین
مناسب آموزشی و دفاتر کار بدون تابلو
۱

ویلایی دربست ۵۰۰ متری دو نبش حاشیه اوایل خیام

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آفتاب در فلسطین

اجاره زیر زمین مناسب انبار فلسطین

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور حسین زمانی در فلسطین

۲۵۰ متر دربست فلسطین

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فلسطین
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فلسطین مشهد