رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در شهید مطهری شمالی مشهد

ویلایی طبقه دوم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
ویلایی ۱۰۵ متر حاشیه ۲۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید مطهری شمالی
ویلایی ۱۰۵ متر حاشیه ۲۰ متری
خانه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهید مطهری شمالی
ویلایی دربست ماشین رو قدیمی مطهری۱۷
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهید مطهری شمالی
ویلایی دربست ماشین رو قدیمی مطهری۱۷
شخصی 95متری یک خواب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید مطهری شمالی
شخصی 95متری یک خواب
دودرب مستقل،مناسب دو خانواده،چهار اتاق ،حیاط خلوت
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید مطهری شمالی
ویلایی 2طبقه مستقل کریمی 30 عامل عبدالمطلب
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش در شهید مطهری شمالی
ویلایی 2طبقه مستقل  کریمی 30 عامل عبدالمطلب
90متر طبقه همکف کامیاب 17
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
90متر طبقه همکف کامیاب 17
ویلایی مطهری شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
ویلایی مطهری شمالی
ویلائی ۸۰ متر دو خواب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
ویلائی ۸۰ متر دو خواب
مطهری شمالی ویلایی دربست100متر
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
مطهری شمالی ویلایی دربست100متر
85متر طبقه همکف
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
یک طبقه ویلایی محدوده کامیاب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
یک طبقه ویلایی محدوده کامیاب
طبقه اول روی همکف ۷۵مترمطهری شمالی ۶۴
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
خانه ویلایی طبقه اول تمیز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
دربست مسکونی مطهری شمالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
دربست مسکونی مطهری شمالی
یک خوابه طبقه دوم حیاط مشترک
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
یک خوابه  طبقه دوم حیاط مشترک
80 متری * ویلایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
80 متری * ویلایی
ویلایی نوساز فقط زوج
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
ویلایی نوساز فقط زوج
۹۰متر یک خواب یا۲طبقه مستقل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید مطهری شمالی
۹۰متر یک خواب یا۲طبقه مستقل
بعدی