رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در رسالت مشهد

خانه‌اجاره‌کشمیری40نزدیک‌خیابان

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در رسالت
خانه‌اجاره‌کشمیری40نزدیک‌خیابان
۱

ویلایی دربست قرقی

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در رسالت
ویلایی دربست قرقی
۹

همکف حیاط دار فتاح

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در رسالت

منزل

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در رسالت

خانه 50متری رسالت 113

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در رسالت
خانه 50متری رسالت 113
۲۰

ملک شخصی شیک رسالت ۱۲۹ خیابان طالقانی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۱۶ ساعت پیش در رسالت
ملک شخصی  شیک رسالت ۱۲۹ خیابان طالقانی
۱

خانه 50متری رهن کامل

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۱۸ ساعت پیش در رسالت
خانه 50متری رهن کامل
۱

خونه‌دربست‌صدمتری‌‌جاده‌سیمان‌بلوارشهیدکشمیری

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رسالت
خونه‌دربست‌صدمتری‌‌جاده‌سیمان‌بلوارشهیدکشمیری
۱۱

خانه ویلایی ۸۵ متر یک خواب

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رسالت
خانه ویلایی ۸۵ متر یک خواب
۷

ویلایی دررسالت ۱۳۰ رهن کامل یا اجاره

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رسالت
ویلایی دررسالت ۱۳۰ رهن کامل یا اجاره
۵

خونه ویلایی رهن

ودیعه: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در رسالت
خونه ویلایی رهن
۶

ویلای ۷۰ متری

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رسالت
ویلای ۷۰ متری
۱

فاز یک مهرگان

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت

منزل ویلایی

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۳ روز پیش در رسالت

خانه‌ویلای‌۹۰متری‌واقع درگشمیری‌۳۰

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ روز پیش در رسالت
خانه‌ویلای‌۹۰متری‌واقع درگشمیری‌۳۰
۵

صدمتری،یکخواب

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت

خونه ویلایی،بلواراول طبرسی،طبقه همکف

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رسالت
خونه ویلایی،بلواراول طبرسی،طبقه همکف
۸

منزل اجارهای

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
منزل اجارهای
۴

منزل ویلایی برای اجاره کوتا مدت حد اقل یک ماهیه

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت

دربست ۵۰ متر کلش بنا خونه امن

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رسالت
دربست ۵۰ متر کلش بنا خونه امن
۸

طبقه همکف راه جدا در کشمیری ۳۴چهار راه اول سمت چپ

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۷ روز پیش در رسالت

دوطبقه،داری صحن حیاط،درهرطبقه آشپزخانه دارد،

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
دوطبقه،داری صحن حیاط،درهرطبقه آشپزخانه دارد،
۵

همکف 60 متر یک خواب با پارکینگ

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در رسالت
همکف 60 متر یک خواب با پارکینگ
۶

دوطبقه ویلایی امکانات تجهیزات کامل

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
دوطبقه ویلایی امکانات تجهیزات کامل
۱۲
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در رسالت مشهد