رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در گاز مشهد

رهن و اجاره طبقه همکف تمیز

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در گاز
رهن و اجاره طبقه همکف  تمیز
۷

طبقه همکف 80متر ویلایی حیاط دار

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۱۵ ساعت پیش در گاز
طبقه همکف 80متر ویلایی حیاط دار
۵

طبقه مشترک.مناسب مجرد.

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گاز

ویلایی ۲طبقه دربست

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
دیروز در گاز

منزل رسالت فاطمیه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گاز
منزل رسالت فاطمیه
۱۲

منزل ویلایی طبقه اول خیابان گاز

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گاز

کارگاه بدون سر و صدا و مزاحمت

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گاز
کارگاه بدون سر و صدا و مزاحمت
۶

ویلای یه خواب

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاز
ویلای یه خواب
۵

ویلایی دوطبقه میلان 20متری کوچه دومتری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گاز
ویلایی دوطبقه میلان 20متری کوچه دومتری
۱۶

ویلایی دوطبقه میلان 20متری کوچه2متری

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گاز
ویلایی دوطبقه میلان 20متری کوچه2متری
۱۱

ویلایی ۷۰متری دوطبقه همکف راه جدا

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در گاز
ویلایی ۷۰متری دوطبقه همکف راه جدا
۲۰

ویلایی ۱۲۰ متری همکف

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گاز
ویلایی ۱۲۰ متری همکف
۱۴

منزل ویلایی ،۱۲۰ متر،دوطبقه،عبادی ۹۳

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۴ روز پیش در گاز

خانه دربست در مسلم یا حبیب ابن مظاهر

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گاز
خانه دربست در مسلم یا حبیب ابن مظاهر
۱۶

ویلای طبقه همکف

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۵ روز پیش در گاز
ویلای طبقه همکف
۱

منزل دربست مسلم شمالی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گاز
منزل دربست مسلم شمالی
۶

ویلایی دوطبقه دربست

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در گاز
ویلایی دوطبقه دربست
۳

ویلایی۲طبقه۲۵۰متری دربست مستقل عبادی گاز

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاز
ویلایی۲طبقه۲۵۰متری دربست مستقل عبادی گاز
۵

طبقه همکف ویلایی بازسازی شده

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در گاز

ویلایی در بست در دو طبقه با حیاط

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در گاز
ویلایی در بست در دو طبقه با حیاط
۴

80 متر طبقه اول دربست

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گاز

منزل ویلای ۱۰۰متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گاز

ویلایی دوطبقه ۱۲۵ متر

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گاز

رهن و اجاره یک طبقه از دو طبقه به انتخاب متقاضی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گاز
رهن و اجاره یک طبقه از دو طبقه به انتخاب متقاضی
۷
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در گاز مشهد